KONTAKT

Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego 

Zespół ds. Marketingu Regionu w Kancelarii Zarządu 

e-mail: fotoportal@umwm.malopolska.pl 

Osoby do kontaktu:

Teresa Dubiel

e-mail: teresa.dubiel@umwm.malopolska.pl

Telefon: 12 61 60 413

Ewa Winiarska

e-mail: ewa.winiarska@umwm.malopolska.pl

Telefon: 12 61 60 421